Avdelningen för internationella relationer

Avdelningen internationella relationer, IRO, är uppdelad i fyra grupper: Internationell studentrekrytering, Mobilitet och partnerskap, Projektstöd samt EIT. Dessutom finns en stab som biträder avdelningschefen i övergripande frågor kopplat till internationalisering. Avdelningen stödjer KTH:s ledning och skolor vid internationella satsningar och samarbeten, främst inom grundutbildningsområdet.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 7 och 8.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp