IT-avdelningen

IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar KTH:s centrala nätverk, telekommunikation, administrativa system samt gemensamma informationssystem. Därutöver stödjer avdelningen personal i datorrelaterade frågor. IT-avdelningen samordnar KTH:s systemgrupper.

Här hittar du IT-avdelningens personal

IT-avdelningen

Postadress: Kungl Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 48
Tel: 08-790 60 00
Fax: 08-10 25 10
E-post: it-support@kth.se

IT-avdelningen är organiserad i tre sektioner som är indelade i grupper. Till stöd för IT-chefen och verksamheterna finns en teknisk- och administrativ stabsfunktion.

Användarstöd

 • Centralt IT-stöd
 • Lokalt IT-stöd
 • Licenser & Telestöd
 • Teknikstöd

Drift & Infrastruktur

 • Datorarbetsplatsen
 • Infrastruktur
 • Servertjänster
 • Applikationer

Systemförvaltning & Utveckling

 • Systemutveckling
 • Systemförvaltning
 • IT-arkitektur

IT-Stab

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14