Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen utgör ett stöd för universitetsförvaltningen och KTH:s skolor i rättsliga frågor.

Organisation och uppgifter

Avdelningen består av förvaltningsjuristerna  som tillser att KTH:s verksamhet bedrivs rättsenligt och avtalsjuristerna  som tillser att KTH tecknar rättsligt korrekta och fördelaktiga avtal.

Avdelningschef