Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen, KOM, är uppdelad i två grupper. Varumärke och verksamhetsstöd. Dessutom finns en stabsgrupp som biträder avdelningschefen i övergripande frågor kopplat till kommunikation.

Avdelningschef

Stab

Besöksadress: Brinellvägen 8 plan 7 och 8

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp