Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen är organiserad i två grupper: Verksamhetsstöd och Varumärke, samt en stab med syfte att stärka ledningskommunikationen.

Stabsfunktionen innefattar utöver kommunikationschefen tillika avdelningschef, en ledningskommunikatör med fokus på ledningens stöd och två kommunikationsstrateger; en med internt fokus på ledningsnivå och en med externt fokus kopplat till KTH:s samarbetspartner, primärt inom näringslivet.

För kommunikationsstöd i form av riktlinjer och mallar mm, se vidare under Kommunikation och grafisk profil

Avdelningschef

Stab

Besöksadress: Brinellvägen 8 plan 7 och 8

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-04