Personalavdelningen

Avdelningen ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. Det dagliga arbetet består bland annat av rådgivningar, handläggning, stöd och bedömningar inom avdelningens sakfrågor.

Organisation

Avdelningen är organiserad i två grupper med tillhörande funktioner och en stab. Varje grupp leds av en gruppchef.

Sakfrågor

Staben

Staben arbetar med avdelningens övergripande sakfrågor såsom strategier och styrdokument. Staben är en stödfunktion till personalchefen. Till staben hör även universitetsförvaltningens administrativa chef tillika HR-ansvarig.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-10-12