Planerings- och utredningsavdelningen

Personal

Planerings- och utredningsavdelningen (PLU) har som uppgift att bistå KTH:s ledning med uppföljning, planering, styrning samt administrativt stöd. Viktiga verktyg för detta är analys, utredning, omvärldsbevakning och kvalitetssamordning. PLU:s medarbetare har en djup och bred kompetens inom utbildningsfrågor samt vissa rekryterings- och forskningsfrågor. Avdelningen ger även stöd till KTH:s skolor inom dessa områden.

Majoriteten av arbetsuppgifterna vid PLU är av komplex karaktär och kräver samarbete med funktioner över stora delar av KTH.

PLU ansvarar för verksamhetsstöd enligt nedan:

 • Besluts- och beredningsstöd till KTH:s ledning
 • KTH-interna utredningar
 • Övergripande utbildningsfrågor
 • Beredningsgrupp för utbildningssamarbeten (BUS)
 • KTH:s styrdokument inom PLU:s ansvarsområden
 • Remisshantering inom PLU:s områden
 • Deltagande i nätverk inom högskolesektorn - nationellt och internationellt

Återkommande processer:

 • Verksamhetsplanering och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan
 • Inrättande av utbildning
 • Dimensionering av utbildning
 • Utbildningsprognoser till regeringen
 • KTH:s utvecklingsplan
 • Riskanalys
 • Ranking och bibliometri
 • Årsredovisning och budgetunderlag till regeringen
 • Enkäter inom PLU:s ansvarsområden
 • Kvalitetssamordning
 • Hedersdoktorer

Beslutande/ beredande organ:

 • Fakultetsrådet (FR)
 • Fakultetskollegiet (FK)
 • Utbildningsutskottet (UU)
 • Resursfördelningsutskottet (RU)
 • Grundutbildningsansvariga (GA)
 • Forskarutbildningsansvariga (FA)
 • Utbildningsadministrativt ansvariga (UA)

Avdelningschef  Åsa Gustafson

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-08