Rektors stab samt internrevision

RSI utgör stabsfunktion i universitetsförvaltningens linjeorganisation.

Avdelningen ansvarar för:

Administrativt support till universitetsledningen (rektor, prorektor, universitetsstyrelsen, dekanus, prodekanus, förvaltningschef och vicerektorer)

Utöver detta ingår director musices, utredare samt UF:s miljökoordinator.

KTH:s internrevision, som utgör en särskild funktion under rektor, är placerad organisatoriskt och budgetmässigt inom avdelningen. Internrevisionen vid KTH

Avdelningschef, tillika förvaltningschef, är Anders Lundgren, alund@kth.se

Namn

E-post

Telefon

Funktion

Anders Lundgren alund@kth.se 790 72 22 Förvaltningschef
Camilla Ifvarsson camif@kth.se 790 80 22 Internrevisionschef
Anne Jifält anne@kth.se 790 89 81 Handläggare
Anders Johansson ajson@kth.se 070  794 28 41 Utredare
Magnus Jonsson magjon2@kth.se 790 80 79 Internrevisor
Gunnar Julin dirmus@kth.se 790 75 78 Director Musices
Katrin Mörck kmorck@kth.se 790 70 03 Rektors assistent
Seija Natri seija@kth.se 790 70 59 Ledningssekreterare/gruppchef
Leif Svanblom leif@kth.se 790 72 77 Miljöhandläggare
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp