Research Office

Från strategi till idé och genomförande. Stöd i finansierings- och genomförandeprocessen via Research Office.

Personal

  • Strategiarbete via KTH:s forskningsplattformar och centrumbildningar
  • Stöd i olika faser för långsiktiga forskningsprogram och enskilda forskningsprojekt - från idé, ansökan, kontraktsförhandling, genomförande och resultathantering
Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Top page top