Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion och beredning av KTH-övergripande utbildningsfrågor.

Gruppfoto på utbildningsnämnden.
Från vänster: Leif Kari (ordförande), Christina Divne, Elling Jacobsen, Sofia Ritzén (vice ordförande), Arvid Nilsson (THS), Gunnar Tibert, Joakim Lilliesköld, Maria Håkansson

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter: vicerektor med ansvar för utbildning (ordförande), prodelkanus (vice ordförande) och sju andra ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt samt tre ledamöter som representerar studenterna.

Utbildningsnämnden under mandatperioden 1 juli 2019 - 30 juni 2023

Ordförande

Vicerektor för utbildning, Leif Kari

Vice ordförande

Prodekanus, Sofia Ritzén

Ledamöter

Christina Divne

Lars Geschwind

Maria Håkansson

Elling Jacobsen

Anna Jerbrant

Joakim Lilliesköld

Gunnar Tibert

Filip Axelsson (THS)

Oscar Stenström (THS)

Sekreterare

  Karin Almgren

Mötestider och protokoll

Mötestider

Mötesprotokoll

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-05-18