Till innehåll på sidan

Säkerhet

KTH:s säkerhetsfunktion handlägger säkerhetsfrågor ur ett strategiskt och operativt perspektiv, samt upprätthåller myndighetens säkerhetsberedskap.

Inom dessa områden ger vi dig stöd, information eller svar på dina frågor

Säkerhet på KTH (KTH Intranät)

Tjänster som funktionen servar myndigheten med är bland annat:

 • säkerhetsinformation och säkerhetskurser
 • försäkringsfrågor
 • brandsäkerhets- och utrymningsfrågor
 • inpasserings- och passerkortsärenden
 • väktare och larmfrågor
 • skalskydd
 • nycklar och lås
 • säkerhetsprojektering
 • ärenden kopplade till brott, stöld och utredningar
 • säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
 • säkerhetsfrågor kopplade till studenten och det studiesociala
 • ansökan om och tillstånd för event, sammankomst och serveringstillstånd
 • säkerhetsinformation för nyantagna och vid mottagningen

Kontakt

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 48
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00 (KTH Växel)

Funktionsmejladresser 

sakerhet@kth.se  Olika frågor gällande säkerhet.

Gruppchef

Medarbetare - Säkerhet

Organisation

Säkerhet är en av sex grupper inom Fastighetsavdelningen (Property Department) förkortat PD  som tillhör Verksamhetsstöd  på KTH.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-29