KTH:s kommunikationsstrategi

Vår kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss, KTH behöver också ta en aktiv roll i att forma de associationer som intressenterna har till KTH. Målet med kommunikationsstrategin är att skapa en tydligare, enhetligare och mer rättvisande bild av KTH.

Kommunikationsstrategin är förankrad efter hörande med Universitetsstyrelsen och rektor har därefter belutat att den ska gälla från och med 2011-01-01.

KTH:s kommunikationsstrategi (pdf 711 kB)

2017-02-28 beslutade rektor att införa en strategi för kommunikation av hållbar utveckling. I likhet med KTH:s kommunikationsstrategi beskriver den hur kommunikation ska bedrivas inom KTH och från KTH som organisation. Skillnaden är att strategin för hållbar utveckling lägger speciellt fokus vid just KTH:s verksamhet inom hållbar utveckling.

Strategi för kommunikation av hållbar utveckling (pdf 175 kB)

Mer information

KTH:s kommunikationsavdelning ansvarar för kommunikationsstrategin och strategin för kommunikation av hållbar utveckling. Vid frågor kontakta Åsa Ankarcrona , kommunikationschef, eller Gunilla Iverfelt , varumärkesansvarig.