Interna nomineringar för en prorektor

Nomineringskommittén välkomnar att du som är anställd eller studerar vid KTH nominerar
en eller flera personer till prorektorsrollen vid KTH. Den nominerade kandidaten bör vara
tillfrågad om sitt intresse.

Om du av olika skäl inte har möjlighet att tillfråga kandidaten själv, kontakta gärna konsulterna
på Michaël Berglund AB som KTH har avtal med för rekryteringsstödet.

Förslag på prorektorskandidater med motivering skickas senast den 30 juni 2016 till:
Ewa Olszewski, 08-663 90 00            ewa.olszewski@mbes.se
eller
Sofie Schertsén, 08-663 90 00           sofie.schersten@mbes.se

Prorektor är, enligt 10 § HF, ställföreträdare för rektor och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon
inte är i tjänst.  Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.
Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.  Behörig att vara ställföreträdare för rektor är den
som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Prorektor är vid behov rektors ersättare och ska därför uppfylla de bedömningsgrunder som ingick
i anställningsprofilen vid rekryteringen av rektor men med prioriterad fokus på:

  • dokumenterad ledarerfarenhet uppvisad genom linjeuppdrag eller ledning kollegialt
  • dokumenterad erfarenhet av att leda lärosätesövergripande uppdrag inom utbildning,
    forskning och/eller samverkan
  • intresserad av och dokumenterad förmåga att driva utvecklingsarbete
  • engagemang för strategiska KTH-frågor


Av universitetsstyrelsen fastställd   för rektor den 14 oktober 2015.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-06-04