Till innehåll på sidan

Akademisk referensgrupp för hållbar utveckling

Den akademiska referensgruppen för hållbar utveckling tillsattes under 2016 och fungerar som stöd till vicerektor för hållbar utveckling och till anställda på KTH Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. Gruppen fungerar också som stöd för skolornas arbete med integreringen av hållbar utveckling inom dessa tre kärnverksamheter.

Gruppen består av en ledamot och en ersättare från respektive skola samt från fakultetsrådet, tre studeranderepresentanter, samt hållbarhetschefen. Anställda vid KTH Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan fungerar som sekreterare eller adjungeras vid behov. Möten hålls 4-6 gånger/år eller vid behov och leds av vicerektor för hållbar utveckling.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Larsdotter
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-07