KTH:s bikupor

Sedan den 9 maj 2016 finns två bikupor i Röda Korsets park bakom KTH-huset.

KTH:s bisyssla

Bikuporna är ett projekt kopplat till våra övergripande hållbarhetsmål och campusplanen som syftar till att stärka ekologiska värden på campus. Honungsbin bidrar till pollinering och generar honung till KTH. Den första skörden av KTH:s egen honung gav 60 kg.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Resultat: Namntävling

Vi bad er att döpa KTH:s bidrottningar och fick mer än vad vi hoppats på. Fler än 10 000 röster kom in och resultaten är kanske inte helt överraskande - namnen ligger i tiden. Låt oss presentera KTH:s nya bidrottningar:

Bee McBeeface och Beeyoncé

Visste du att?

Våra honungsbin är livsnödvändigt och utför ett enastående arbete som pollinatörer. En tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin där en stor del är rödlistade, även honungsbina lider av problem kopplade till exempel till klimatförändringar och gifter.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp