Miljöarbete på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande

Skolomorganisation och miljöledningssystemet

ECE skolan är nu uppdelad mellan ITM-skolan och UF.

  • Biblioteket är nu en del av UF.
  • Vetenskapenshus, utbildning och forskning är nu en del av ITM-skolan

Miljöombud

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

Miljöombudets uppgift är att tillsammans med skolledningen systematiskt stödja, samordna, medverka och driva skolans miljö- och miljöledningsarbete. Som miljöombud ska man även informera och engagera sina medarbetare i miljöarbetet.


Charlotte Flodin

charlotte.flodin@vetenskapenshus.se

miljoombud@ece.kth.se

 

ECE-skolans miljögrupp består av:

Namn Avdelning Mejladress
Anna Kers Hagberg Språk och kommunikation annkh@kth.se
Britt-Marie Bergman Administration (ansvarig för miljöledning) bmbe@kth.se
Charlotte Flodin Vetenskapens Hus charlotte.flodin@vetenskapenshus.se
Elin Ottergren Vetenskapens Hus elinot@kth.se
Elisabeth Mannerfeldt Publiceringens infrastruktur(tjänstledig tillsvidare) eliman@kth.se
Johan Thorbiörnson Lärande johantor@kth.se
Mikko Bromark Biblioteksservice & Lärandestöd mikkob@kth.se
Per Sillén Administration persil@kth.se
Susanne Engström Lärande sengstro@kth.se
Tanja Ståhl HR, Stab tanjas@kth.se
     
     
     
     
     
     


 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp