Ledningens genomgång

Ledningens genomgång och ledningens uppföljning av miljöledningssystemet är två viktiga möten som genomförs årligen. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga. Vid ledningens uppföljning följs de beslutade åtgärderna upp.

Ledningens genomgång ska genomföras både av KTH:s högsta ledning (med rektor) samt av skolornas/universitetsförvaltningens ledning (med skolchef/förvaltningschef). Tidpunkten för möten är i februari eller mars på skolorna och universitetsförvaltningen och i april på KTH centralt.  Ledningens uppföljning genomföras i september på skolor, UF och KTH centralt.

VAd säger ISO14001?

Ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet. Underlag för ledningens genomgång innefattar bland annat:

  • Resultat från interna revisioner
  • Utvärdering av att man följer lagar och andra krav
  • Uppfyllande av miljömål
  • Klagomål, frågor, synpunkter från intressenter
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp