Revision och förbättringsarbete

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska också kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Extern miljörevision 2018

Resultat - revisionsrapport

Utfallet av miljörevisionen blev mycket bra, endast två mindre avvikelser och flera förslag till förbättringar som KTH kommer ha nytta av. Dessutom noterades många positiva iakttagelser och goda exempel. KTH har klarat omcertifieringen utifrån de nya kraven i ISO 14001:2015.

Ett stort tack till er alla som har bidragit - det ger resultat!

KT000829 2018-04-16 Revisionsrapport.pdf (pdf 299 kB)

Interna revisioner
Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH och omfattar samtliga skolor, UF och KTH centralt. Interna revisorer är medarbeterare i KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelpersoner (t.ex. skolchef, administrativ chef miljöombud och inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser skickas efter revisonen.

Externa revisioner
Externa miljörevisioner genomförs i april varje år av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH övriga år görs stickprover. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015.

Vad säger ISO14001?

Revision

Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med miljöledningssystemet samt att miljöledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO14001 uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av inom miljöområdet. Extern revision krävs för att bli miljöcertifierad.

Är du intressera av att arbeta som Intermiljörevisor på KTH?
Vi söker fler interna miljörevisorer som vill hjälpa oss att följa upp miljö-och hållbarhetsarbetet på KTH. Revisionerna består av intervjuer och platsbesök.

Intresseanmälan till att arbeta som intern miljörevisor vid KTH (pdf 119 kB)

Arbetsinsatsen uppskattas till ca fem arbetsdagar under revisionsperioden - från mitten av oktober till mitten av november.
I slutet av augusti/början av september hålls en obligatorisk utbildning på ca 3 dagar.
KTH Sustainability Office står för kostnad för utbildning och arbetstid för revisionerna.

Sista dag för intresseanmälan är 13 augusti.
Intresseanmälan skickas till kth-miljo@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp