Rutiner

Här finns alla rutiner och verktyg som behövs för att vi ska göra rätt i miljöarbetet. Genom att upprätta dokumenterade rutiner som beskriver hur vi ska arbeta blir det tydligt vad som krävs för att vi ska arbeta enligt vårt miljöledningssystem och leva upp till de lagar och krav som vi omfattas av.

Rutinerna upprättas både på central och lokal nivå. De övergripande rutinerna omfattar hela KTH. Skolorna/UF har även lokala rutiner inom vissa områden för att styra sitt miljöarbete, dessa hittar du också i listan med ett inledande bindestreck. Rutinerna finns också under respektive skola via Miljöarbetet på KTH:s skolor/UF.

Vad säger ISO14001?

Rutiner

En rutin är en beskrivning av hur en aktivitet eller process ska utföras. Rutiner kan delas in i verksamhetsrutiner och systemrutiner. Verksamhetsrutiner styr hur processer i verksamheten ska utföras så som kemikaliehantering eller avfallshantering, medan systemrutiner styr själva miljöledningssystemet så som hur dokumenthantering ska ske eller hur rutiner tas fram och beslutas.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp