Miljöredovisning

Målredovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Här finns uppföljning av KTH:s övergripande mål med resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå målen.

Redovisning av KTHs övergripande hållbarhetsmål 2017.pdf (pdf 708 kB)

Indikatorer för KTHs övergripande hållbarhetsmål.pdf (pdf 470 kB)

Redovisning KTHs övergripande hållbarhetsmål 2016 (pdf 1,2 MB)

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

Naturvårdsverket

Varje år rapporterar statliga myndigheter sitt miljöarbete till Naturvårdsverket som sammanställer och rankar myndigheternas resultat. Nedan finner du länkar till KTH:s redovisning samt Naturvårdsverkets rapporter som sammanfattar de statliga myndigheternas årliga redovisningar.

International Sustainable Campus Network (ISCN)

ISCN är ett internationellt nätverk som stödjer ledande universitet och högskolor i hållbarhetsarbetet och fungerar som plattform för att utbyta idéer och goda exempel för både campusmiljön och integration av hållbar utveckling i forskning och undervisning.

KTH ISCN-GULF Sustainable Campus Charter report 2017.pdf (pdf 1,3 MB)

KTH ISCN-GULF Sustainable Campus Charter Report 2015 (pdf 2,0 MB)

KTH ISCN Charter Report 2014 (pdf 1,5 MB)

KTH ISCN Charter Report 2013 (pdf 317 kB)

KTH ISCN Charter Report 2012.pdf (pdf 1,3 MB)

KTH ISCN Charter Report 2011 (pdf 297 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-25