Till innehåll på sidan

News from KTH-Sustainability Office, March 2016

External environmental audit 18-19 April * Köp och sälj via KTH:s interna lager * Vetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan, 16 mars * Linkages between water, sanitation and food production for food and nutrition security, 18 March * Undisciplined Environments - Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE) 20-24 March * Call for Abstracts: Development Research Conference 2016, 21 March * Utbildning för anställda: IT-teknik för resfria möten, 7 april * Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar, 12 april * Avfall- stadens outnyttjade resurser, 13 april * Brandkurs/Fire prevention training 14, 15 april * KTH Live-In Lab - unika testmiljöer

External environmental audit 18-19
It is time for the yearly external environmental audit. The certification body Qvalify will be conducting the audit April 18-19.  

Köp och sälj via KTH:s interna lager
I WISUM finns det nu möjlighet att sälja/köpa varor inom KTH när vi på KTH har köpt fel (i regel oöppnade förpackningar) eller av någon anledning inte längre har användning för. Vi hoppas att funktionen ska börja används mer frekvent - istället för att produkter bara står och andra köper nytt. Lägg in produkter du inte har användning för och titta innan ni köper något nytt för att spara både pengar och resurser.

Vetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan, 16 mars 
FN:s antagande av Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen samt klimatöverenskommelsen i Paris skickar en stark signal till världens nationer. Vid detta seminarium ställs frågan vilken roll forskningen och akademin som samhällsaktör kan spela för att Agenda 2030 ska bli verklighet. I det sammanhanget är frågan hur olika sektorer kan samverka och arbeta med flera av målen samtidigt, av största betydelse. Seminariet arrangeras av det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (VRHU) och flera KTH forskare kommer att medverka. Läs mer och anmälan

Linkages between water, sanitation and food production for food and nutrition security, 18 March
Welcome to the Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Expert Group Workshop.The workshop will bring together experts within the fields of water, sanitation and food production and nutrition in order to explore nutrient and contaminant transfer between water, sanitation and food production, to explore how to benefit from inherent resources and to identify barriers to holistic management in developing countries.
 
Date: 18 March, Time: 10.00-16.00
Place: Dome of Visions, KTH
Register:  hschulte@kth.se

Undisciplined Environments - Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE) 20-24 March
Power and conflict are at the core of socio-environmental change, but existing knowledge and higher education structures are ill-equipped to address them. As we live in undisciplined environments, we need undisciplined thinking.

KTH Environmental Humanities Laboratory in collaboration with the Center for Social Studies of the University of Coimbra with support from KTH Sustainability Office

More info here

Call for Abstracts: Development Research Conference 2016
The Development Research Conference 2016 will be held in Stockholm, August 22–24th, 2016. The theme for the conference is “global visions and local practices”. The call for abstracts to the listed panels is now open. Deadline: 21 March

KTH is convening 3 panels:

Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar, 12 april
En cirkulär ekonomin kan ha potential att sluta kretslopp, bidra till hållbar utveckling och skapa nya affärsmöjligheter och jobb. Under seminariet presenteras och diskuteras idéer om den cirkulära ekonomin, dess möjligheter och utmaningar.

Vilka förutsättningar behövs för att den ska kunna realiseras, och hur skulle den cirkulära ekonomin behöva se ut för att hållbar utveckling ska kunna uppnås och upprätthållas? Räcker det med att justera det befintliga produktions och konsumtionssystemet? Vilka samhällsförändringar och politiska åtgärder skulle behöva komma på plats?

När: Tisdag 12 april klockan 8.00-9.45
Var: Dome of Visions, Valhallavägen 79, Stockholm
Mer information och anmälan här

Avfall- stadens outnyttjade resurer, 13 april
Stadens produktion och hantering av avfall är en ekonomisk möjlighet och kan leda till energibesparingar. Hur kan vi utnyttja stadens avfall som resurs? Vilka drivkrafter behövs för att förbättra avfallshantering, stimulera innovation inom materialutveckling och återvinning samt skapa incitament för att förändra konsumenternas beteende?
Medverkande: Emma Strömberg, KTH, Susanna Wold, KTH, Åsa Stenmarck, IVL och Linn Tennung, NCC.

Datum: 13 april. kl.9:00-10:30 (frukost serveras 8:30)
Plats: Dome of Visions, Valhallavägen 79
Mer information och anmälan

KTH Sustainability Office i samverkan med IVL och NCC

Utbildning för anställda: IT-Teknik för resfria möten
Vill du veta hur du med hjälp av KTH:s IT-teknik kan använda virtuella mötesrum för att delta i och hålla möten på distans? Välkommen till en workshop den 7 april där du steg för steg leds igenom hur man använder programvarorna Adobe Connect och Pexip för att hålla resfria möten. Mer information
Datum: 7 april, kl.9:00-10:00
Plats: Utbildningssalen, Brinellvägen 8 pl.11
 
KTH Sustainability Office i samverkan med IT-avd

Brandkurs/ Fire Prevention Training, 14 - 15 april
Staff training and development at KTH are offering a course in fire prevention this spring in both english and swedish. More information can be found by following the links below:

  • (SVE) Grundkurs i brand, 14 april:  
  • (ENG) Basic course in fire prevention, 15 April: 

KTH Live-In-Lab  unika testmiljöer
KTH Live-In Lab – 300 studentlägenheter som samtidigt är labb för hållbart boende – bjuder in forskare som vill delta i de unika testmiljöerna. Inflyttning och forskningsstart sker hösten 2017. "Unik chans att experimentera "

Calender
18 March: Dissertation, Ran Bi, Fiber- och polymerteknologi Lignocellulose Biodegradation by Soil Microorganisms
18 March: Dissertation, Raúl Antonio Rodríguez-Gómez, Land and Water Resources EngineeringClosing the Loop by Combining UASB Reactor and Reactive Bed Filter Technologies for Wastewater Treatment: Modelling and Practical Approaches
21 March: Workshop and Dialogue with Stockholms Läns Landsting, SLL, Trafikförvaltningen (Stockholm County Council/Traffic Management)

Vancancies at KTH

KTH in the media
Read
Aftonbladet: Digitalisera gärna – men glöm inte miljömålen
DN: ”Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet”
DN: Samhällsnyttan kan inte räknas fram med ekonomiska kalkyler
DN:  ”Tågens höghastighetsbanor en dålig affär för samhället” och ”Ett gigantiskt projekt med oklart syfte”
DN: ” Vätgas bästa vägen framåt för eldriften”
SvD:  ”Vi måste välja väg för elmarknaden”
SvD: Kinesisk stororder på svenska solceller
SvD:  ”Kvotplikt krävs för mer miljövänligt bränsle”

Listen
SR P1: Delningsekonomin utreds 
SR P4: Nu odlas alger i stor skala

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-30