Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office, September 2016

•KTH Sustainability Research Day, 18 oktober • Årets interna miljörevision • Lediga tjänster - KTH Sustainability Office • Ny blogg om miljö och hållbarhet • Utbildningar • Seminarium om social hållbarhet, 21 sept • Thinking Ahead with SEI and KTH: Africa and the New Urban Agenda, 5 okt
• How to Write the Impact of a Horizon 2020 Proposal, 26 oct • 2nd KTH Scholarship of Teaching and Learning Conference – Engaging Education • Global Change Award

KTH Sustainability Research Day, 18 oktober
Hur nära FN:s Globala Mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen?

Välkommen till KTH Sustainability Research Day, en mötesplats för alla som intresserar sig för FN:s globala mål och den roll forskningen spelar för att nå dem.

Medverkande: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister •Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde, tillträdande rektor KTH • Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, professor i miljöstrategisk analys, KTH • Mikael Karlsson, forskare KTH och ordförande i European Environmental Bureau • Mark Howells, professor energiteknik, vid avdelning för Energisystemanalys, KTH •Hans Lööf, professor i nationalekonomi vid avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, KTH • Josefin Wangel, universitetslektor i hållbar stadsutveckling, KTH • Interaktiva diskussioner med 25 forskare om deras forskning • uppträdande av DOCH Dans och Cirkushögskolan Registrera dig här

Årets interna miljörevision, sept-dec 2016
Interna miljörevisioner genomförs under sep-dec på alla skolor, UF och KTH centralt. Revisionerna genomförs av tre interna miljörevisorer samt våra miljökonsulter. Berörda kontaktas av skolans miljöombud. Nästa externa miljörevision är bokad till 25-26 april 2017.
  kth-miljo@kth.se

Lediga tjänster – KTH Sustainability Office

 • Miljöchef
  Som miljöchef kommer du att förvalta och utveckla KTH:s miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001 samt arbeta strategiskt och operativt med att driva miljöfrågor framåt i hela KTH:s organisation i linje med KTH:s policy och mål. Mer information
   
 • Projektledare
  Projektledaren arbetar strategiskt och operativt med integrering av miljö- och hållbarhetsfrågor i KTH:s utbildning, forskning och samverkan med samhället i linje med policy, mål och beslutad verksamhetsplan. Mer information
   
 • Interna miljörevisor
  Vi söker fler interna miljörevisorer som vill hjälpa oss att följa upp miljö-och hållbarhetsarbetet på KTH. Revisionerna består av intervjuer och platsbesök. KTH Sustainability Office står för utbildning nedlagd arbetstid. Intresseanmälan skickas till kth-miljo@kth.se

  Other vacancies at KTH…

Ny blogg om miljö och hållbarhet
Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling har börjat blogga. ”I bloggen kommer jag diskutera och berätta om såväl dagsaktuella som långsiktiga spörsmål med miljö och hållbarhetsfokus. Det kan röra allt från ny spännande forskning till ett annat sätt att se på framtiden med koppling till KTH och samhället i stort.” Läs bloggen här

Utbildningar

Seminarium om social hållbarhet, 21 september
Välkommen till ett seminarium om social hållbarhet med presentationer kring sociala hållbarhetsbedömningar, social livscykelanalys och de globala hållbarhetsmålen.Medverkande: Elisabeth Ekener, forskare på KTH, Viveka Palm, adjungerad professor, KTH, vice avdelningschef på Statistiska Centralbyrån och medlem i den internationella expertgrupp som tar fram indikatorer för att mäta de globala hållbarhetsmålen, samt Charlotta Faith-Ell, forskare på KTH, Research Fellow på Estonian Environment Institute och Senior Technical Director of EIA and SEA på WSP. More information and registration here

Thinking Ahead with SEI and KTH: Africa and the New Urban Agenda, 5 oct
KTH and SEI invite policy-makers, urbanists/ urban scholars, aid workers, journalists and anyone interested in sustainable urban transformations to this seminar, for a discussion about cities, Africa and the New Urban Agenda. More information and registration here

How to Write the Impact of a Horizon 2020 Proposal, 26 Oct
Impact has become one of the key evaluation criteria in European research proposals. The aim of this course is to explain the concept of 'impact' and provide researchers and research support staff with guidelines on writing the impact part of Horizon 2020 proposals. More information and registration here

2nd KTH Scholarship of Teaching and Learning Conference – Engaging Education
KTH aims to become a world leader in engineering education, and the journey has already begun! Welcome to a conference with examples of creative and evidence-based teaching and learning practices, and where you will be able to share your own experiences and results with colleagues. The conference features guest lecturers, workshops, poster sessions and interactive presentations. More details here

Global Change Award
H&M Foundation in partnership with KTH Innovation are looking for game changing ideas that can make the fashion industry more circular. Do you have a solution for Circular business models, ideas for circular materials or circular processes? Enter here!


Events and Dissertations
There are an extraordinary amount of interesting dissertations and licentiate seminars being held in September and October. Check out our calendar!

ICT use – assessing When & How it is Sustainable , 16 Sept
Movie night and discussion at MISUM “This Changes everything” , 21 sept
Formas frukostmöte: Smarta städer – hur kan vi möta dagens och framtidens utmaningar genom digitalisering? , 30 sept
Save the Date, Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability 2016, 10 Nov
Save the Date, Matierials Dialogue. More information soon , 10 Nov
Energy Dialogue 2016 , 24 November

READ
SVD: Forskare: Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer
SVD: Miljöekonomer: Gör det lönsamt med miljöhänsyn
DN: Snart får vi se bilismen i backspegeln
NyTeknik: Ökat surf men lägre utsläpp
NyTeknik: ”Så kan Trafikverket banta snabbtåg med miljarder”
EXTRAKT: Så jobbar de framgångsrika ekologiska företagen

LISTEN
P1: Tillväxt och BNP
Campi: ”Elnätet börjar bli gammalt”
Campi: ”Vi lever inte i ett hållbart samhälle”
KTH Techtalks: New Materials From Wood: Lars Berglund and Ulrika Edlund
KTH Techtalks - Electric Roads: Maria Börjesson and Peter Georén


 

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-30