Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office December 2017

• Extended deadline:Call for Abstracts ISCN 2018
• Intern miljörevision och miljöledningssystemet i den nya skolorganisationen
• KTH Clean Air Network - Air Quality Outdoors and Indoors, 15 ECTS
• PhD course in Circular Economy and Industrial Systems, 7.5 ECTS
• Lunchseminarium: Företags roll för en allt mer hållbar utveckling
• Livscykelperspektiv och materialval med verktyget CES EduPack
• Workshop om integrering av hållbar utveckling i undervisningen: testa webbplattformen

DEADLINE: ISCN 2018 call for abstracts 15 JAN
ISCN 2018 conference - Sustainable Development: Acting with Purpose, June 11-13
KTH will be hosting ISCN 2018 june 11-13 2018. Conference planning is underway and we to get you involved! This year we're asking you to submit your ideas and projects to fill conference sessions and plenary themes. The call for abstracts is for proposals including oral or poster presentations. NB! Extended deadline: 15 January 2018. For more information and to submit an abstract click here!

Intern miljörevision och miljöledningssystemet i den nya skolorganisationen
Ett särskilt tack till alla som deltagit i revisionen och för de intressanta dialoger som skett med ledningen och olika funktioner med ansvar för miljö- och hållbarhetsarbetet. Den interna miljörevisionen har visat att KTH har ett robust miljöledningssystem - ett bra stöd i det fortsatta arbetet med integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i verksamheten. Revisionen resulterade i 22 avvikelser och 95 förbättringsförslag som vittnar om att systemet utvecklas och förbättras. En sammanfattande revisionsrapport där de positiva iakttagelser, avvikelser och förbättringsförslag lyfts kommer att finnas tillgänglig januari 2018.
 
I januari drar arbetet igång med att integrera miljöledningssystemet i de nya skolorna och vidta åtgärder inför omcertifieringen av vårt miljöledningssystem. Planeringen har redan påbörjats och det finns vilja för att det ska bli riktigt bra. Miljö-och hållbarhetsarbetet börjar inifrån en organisation och KTH har ett tydligt ledarskap och engagemang i arbetet.

KTH Clean Air Network - Air Quality Outdoors and Indoors, 15 ECTS
 Under hösten har det startat ett forskningsnätverk om ren luft på KTH, Clean Air Network, där även Stockholms universitet och Stockholms stad ingår. KTH-studenter på master- och doktorandnivå som är intresserade av luftkvalitet är välkomna att gå kursen Air Quality Outdoors and Indoors, 15 hp på SU. (Länk) Nätverket koordineras av Christophe Duwig på Institution för mekanik: duwig@kth.se

PhD course in Circular Economy and Industrial Systems, 7.5 ECTS
The aim of this PhD course is to provide the foundations of the circular economy paradigm, provide conceptual frameworks necessary to understand the foundations of the CE, give insights into current industrial trends regarding CE and provide the policy rationale for CE. Themes in the course – theory and practice:

  • Circular Economy - The Concept and its Limitation in a sustainability perspective
  • A systems approach for developing a theoretical base for CE studies
  • Closed loop manufacturing in the context of Circular Economy
  • Operations and supply chain management in a Circular Economy
  • Designing Circular Industrial Systems and the need for innovation management

Course details. For registration in the course please send e-mail to Farazee Asif at aasi@kth.se

Seminar - Livscykelperspektiv och materialval med verktyget CES EduPack
The life cycle perspective is of utmost importance when it comes to design of products. Especially for material selection and assessing the environmental impact, life cycle perspective is necessary. Anna Hedlund Åström will talk about how life cycle perspective is introduced together with material selection in courses at Bachelor level KTH using a specific tool, CES EduPack from Granta Design.
Datum: 6 februari kl 14.00-16.00 Plats: Presidiet, plan 11, Brinellvägen 8.
Anmäl dig här, senast 29 januari: goo.gl/forms/bCuxHaIWrg7LkMzZ2

Workshop om integrering av hållbar utveckling i undervisningen: chans att testa webbplattformen som utvecklats i samarbete mellan KTH och Snowflake Education.
Plattformen är ett verktyg som kan användas kostnadsfritt av lärare på KTH och utvecklas i samarbete mellan KTH och Snowflake Education. Webbplattformen har under hösten integrerats med Canvas. Den bygger på lärandeprincipen ”blended learning”, dvs. att utnyttja det bästa av både klassrumsaktiviteter och nätaktiviteter. På online-plattformen finns det inspelade föreläsningar, stöd för interaktiva klassrumsseminarier, förslag på litteratur, lärarhandledningar samt infrastruktur för datorbaserade kunskapsprov och inlämningsuppgifter. Klassrumsaktiviteterna utgår från ett antal pedagogiska brädspel som har utvecklats specifikt för att användas inom lärande för hållbar utveckling. Tag med egen dator!
Datum: 7 februari, kl 13.00 – 16.00 Plats: Presidiet, Brinellvägen 8.
Anmäl dig här, senast 29 januari 2018: goo.gl/forms/TQ6FNbQtGS3ZcJTO2
 
Lunchseminarium: Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH
En betraktelse av Jan Agri som arbetar som strategisk rådgivare och affärsutvecklare med fokus på hållbarhetsfrågor. Han sitter i styrelsen för Nätverket för hållbart näringsliv, NMC och är civilingenjör från KTH.
Jan kommer att ge en kort beskrivning av hur miljö-/hållbarhetsarbetet i svensk industri har utvecklats sedan slutet av 80-talet utifrån hans karriär bl. a. på ABB, Electrolux, Ericsson och DeLaval. Utifrån detta diskuterar han även vad som präglar näringslivets affärsinriktade hållbarhetsarbete samt vad som kan komma att prägla dess fortsatta utveckling. Vad kan det innebära för företagens förväntningar på civilingenjörer som börjar arbeta i näringslivet de närmaste åren samt vilka behov har de av samarbete med högskolor?
Datum: 22 februari kl. 12.00-13.15. Plats: Gröten, Kårhuset
KTH Sustainability Office bjuder på lunchwraps! Anmäl dig här senast, 12 februari: https://goo.gl/forms/tk2FurAirzzQvODu2

Don't miss!

18 dec - Dissertation, Sara Khoshkar, Mark- och vattenteknik Paving the way for green qualities in urban development. Role of Environmental Assessment

 > KTH- kalender 

READ

Dn Debatt: ”Högskolorna tar inte lagen om hållbarhet på allvar”
SVT: Plastforskare varnar för enkla lösningar
IAEG.org: Links between Climate Change, Land, Energy, and Water highlighted at IAEA-UN Event at COP23
Market.se: Han odlar klimatsmarta lösningar i övergivna bergrum
KTH: Vilken forskning kan fattiga finansiera?

LYSSNA
SR Vetenskapsradions veckomagasin: Klimatmanifest Vitiden (ca 29:50 in i programmet)

SR: Hur kan vi flyga mer hållbart i framtiden?

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-05-02