Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office, November 2017

KTH Sustainability Research Day, 16 Nov
Så kan Sverige digitalisera för hållbarhet, 21 Nov
Möte om kommande utlysningar från Mistra, 23 Nov
Call for Abstracts ISCN 2018
The role of life cycle thinking in a Circular Economy, 7 Feb
Available positions at KTH

KTH Sustainability Research Day, 16 Nov
Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.
KTH arbetar för en hållbar framtid varje dag. Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras banbrytande forskning som adresserar de globala hållbarhetsmålen. Vi kommer att diskutera hur KTH:s forskning bäst kan komma till nytta i samhällsbygget, och vad som behöver göras för att driva utvecklingen framåt. Ledande aktörer från olika delar av samhället kommer att vara på plats för en dialog om forskning för en hållbar utveckling. Datum: 16 november, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel. Lokal: Nymble,THS Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus. Registrera dig här

Så kan Sverige digitalisera för hållbarhet, 21 Nov
Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet. Tid: 21 november, 9.30–16.00. Plats: Nalen, Regeringsgatan 74. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. 

Möte om kommande utlysningar från Mistra, 23 Nov
Välkommen på seminarium om kommande utlysningar från Mistra. Mistra (www.mistra.org) finansierar forskningsprogram som löser strategiska miljöproblem och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Man diskuterar kommande utlysningar bland annat inom dessa områden: Bioekonomi – digitalisering, Miljökommunikation, Kemikalier – minskad exponering av farliga ämnen i hela kedjan.

På seminariet får vi höra mer om dessa eventuella utlysningar och ges också möjlighet att komma med synpunkter. Detta är också ett tillfälle att träffa KTH-kolleger som kan vara eventuella partners i en kommande ansökan. Tid: 23 november kl. 13-15. Plats: vi återkommer om plats till anmälda forskare. Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/W1HNvOf02ly1cfAs1

ISCN 2018 call for abstracts
ISCN 2018 conference - Sustainable Development: Acting with Purpose, June 11-13
KTH will be hosting ISCN 2018 june 11-13 2018. Conference planning is underway and we need your help! This year we're asking you to submit your ideas and projects to fill conference sessions and plenary themes. The call for abstracts is for proposals including oral or poster presentations. Abstracts are due by 15 December 2017.  


The role of life cycle thinking in a Circular Economy, 7 Feb
Welcome to a network conference arranged by Swedish Life Cycle Center and the project Swedish platform for the life cycle perspective (funded by Swedish Energy Agency) on Wednesday February 7, 2018 in Gothenburg. Swedish Life Cycle Center's partners and invited guests will share their view and knowledge about the role of life cycle thinking in a circular economy. What: Network conference with focus on the role of life cycle thinking in a circular economy. When: February 7, 2018 at 12.00‐16.30. We start with lunch at 12:00 and end with a casual mingle/after work at 16:30. Where: Lindholmen Conference Center, Gothenburg. For whom: For Partners in Swedish Life Cycle Center. Free of charge, limited seats

Available positions at KTH
Here is a list of open positions at KTH related to the environment and sustainability.

  • Researcher in Surface and Corrosion Science
  • Forskare inom socialpsykologi och hållbar utveckling
  • Postdoc in energy technology - OnSSET
Events and Dissertations
21 nov - Öppen föreläsning- Delningsekonomi – i hållbar riktning? Föreläsare: Karin Bradley
24 nov - Energy Dialogue 2017
24 nov - Dissertation , Xi Pang, Mark- och vattenteknik, Trade-off analysis of forest ecosystem services - A modelling approach
29 nov - Bostadsbristen: vad kan vi lära oss av miljonprogrammet?
29 nov - KTH Live-In Lab - What´s Next
1 dec - Dissertation, Hanna Erixon Aalto, Arkitektur med inritkning mot Kritiska studier i arkitektur, Projecting Urban Natures
18 dec - Dissertation, Sara Khoshkar, Mark- och vattenteknik Paving the way for green qualities in urban development. Role of Environmental Assessment

READ
DN: Dela – det nya sättet att leva
SvD Näringsliv Efter Parisavtalet: Svenska fonder ökar i oljebolag
The New York Times: Why Surge Prices Make Us So Mad: What Springsteen, Home Depot and a Nobel Winner Know
The World Bank: New Open Source Tool a “Breakthrough” in Electrification Planning
Svensk byggtidning: Framtiden växer på träd
KTH: Ekonomisk tillväxt – mål eller medel?

WATCH
SVT.se:
Mot globala FN-mål

LISTEN
KTH Tech Talks: De leder miljardsatsning på smarta och hållbara städer
P4: KTH utbildar i etisk hackning

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-05-02