Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office, April 2018

- Extern miljörevision och omcertifiering
- Apply for a grant from KTH Opportunities Fund, 30 April
- Lecture: Feminist Futures of Spatial Practice, 2 May
- THS Green Week, 2-8 May
- Seminar: KTH Food Network, 8 May
- Guest lecturer Professor Yong Geng: Industrial Ecology, 9 May
- Seminar: Redesign for a sustainable development beyond GDP, 23 May
- Informationsmöte: Vinnovas Kompetenscentrum 2020, 18 juni
- Utlysning från Vinnova: Cirkulär och biobaserad ekonomi, 13 sep
- Available positions at KTH

Extern miljörevision och omcertifiering

Under april har det genomförts en extern miljörevision av KTH. Utfallet av miljörevisionen blev mycket bra: med två mindre avvikelser, 14 förbättringsförslag och många positiva iakttagelser har KTH klarat miljörevisionen och kommer att bli omcertifierat utifrån de nya kraven i ISO 14001:2015. Detta innebär att KTH:s miljöledningsarbete har utvecklats gällande:

  • Ledarskap och engagemang
  • Organisation och arbetssätt
  • Omvärlds- och intressentanalyser
  • Risker och möjligheter
  • Integrering av hållbarhetsarbetet i våra verksamhetsprocesser
  • Beaktande av livscykelperspektiv.

Ett stort tack till alla som bidrar till KTH:s arbete med miljö- och hållbar utveckling, det ger resultat! Till er som har medverkat under den externa miljörevisionen vill vi rikta ett särskilt tack för er tid och det jobb ni lagt ned!
KTH har ett systematiskt miljöledningsarbete

Apply for a grant from KTH Opportunities Fund

All KTH students at the undergraduate and master's level, as well as PhD-students, are able to apply for funding from KTH Opportunities Fund. The funding aims to support student projects and initiatives. Deadline: 30 April.

Lecture: Feminist Futures of Spatial Practice

Architecture and the arts have long been at the forefront of socio-spatial struggles, in which equal access, representation and expression are at stake in our cities, communities and everyday lives. In this lecture, practical tools and theoretical dimensions of feminist spatial practices are discussed. Date: 2 May, 12.15-13.00. Place: Ångdomen, KTH Library.
More information

THS Green Week

Green Week is a student-led initiative organized by THS Future. The aim is to showcase and promote discussion about corporate sustainability among students and create a meeting place for both students and professionals interested in sustainable development. Date: 2-8 May. Place: KTH Campus, Stockholm.
More information

Seminar: KTH Food Network

The focus of this seminar is on food related initiatives around KTH campus. Interested staff and students are welcome. We will learn more about ICT-related opportunities, including the project “Save the food at KTH” and the development of a food computer, as well as the work done at the Openlab and Open Café. Date: 8 May, 12.00-13.00. Place: The Lounge, Floor 2, Teknikringen 10B.

Guest lecturer Professor Yong Geng: Industrial Ecology

Guest Professor Yong Geng presents his research. He is a distinguished Professor on Circular Economy and Industrial Ecology at the School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China. His main research field covers industrial ecology, environment management, climate change, carbon emission accounting and sustainable development. Date: 9 May, 10.30-11.30. Room:Walnut.
More information and sign-up

Seminar: Redesign for a sustainable development beyond GDP

What can a future without economic growth look like? The research programme Beyond GDP-growth - Scenarios for sustainable building and planning investigates what happens if the taken-for-granted GDP- growth is halted and explores sustainable development paths beyond GDP. Date: 23 May, 13.00-17.00. Place: Room E1, Lindstedtsvägen 3, KTH Campus.
More information and booking

Informationsmöte: Vinnovas kompetenscentrum 2020

Vinnova utlyser medel till 8 nya kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Informationsmötet riktar sig till alla som är intresserade av utlysningen. Datum: 18 juni, 10.00-12.00. Plats: Sal D36, Lindstedtsvägen 5. Sista ansökningsdag: 8 januari 2019.

Utlysning från Vinnova: Cirkulär och biobaserad ekonomi

Ta del av Vinnovas satsning inom cirkulär och biobaserad ekonomi, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. I det här erbjudandet finansierar Vinnova idéer, tjänster eller processer som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Ansökningsperiod: 3 maj - 13 september.
Mer information

Available positions at KTH

Here is a list of open positions at KTH related to sustainability:

More positions

Don't miss this! 

27 Apr: Disputation seminar, Stefan Tongur , Industrial Economics and Management, Preparing for takeoff: Analyzing the development of electric road systems from a business model perspective
4 May:  Disputation seminar, Valerio Turri, Electrical Engineering, Look-ahead control for fuel-efficiency and safe heavy-duty vehicle platooning
15 May:  Disputation seminar, Lukas Aichmayer, Energy Technology, Solar receiver development for gas-turbine based solar dish systems
16 May: Disputation seminar, Maria Xylia, Energy Technology, Towards electrified public bus transport - the case of Stockholm


Klimattimmen med Fores och WWF : en serie panelsamtal under våren 2018 där alla riksdagspartier får svara på frågor om hur de har agerat i riksdagen samt ge sina vallöften i klimatfrågan.

READ

DN: Hyfs och kunskap krävs i debatten om flyg och klimat
Google: A new public energy tool to reduce emissions
Di: Så spår svenskarna om framtidsstaden
Expressen: Snart rullar lastbilen som går på batteri
Svensk verkstad: KTH-duo förbättrar aluminium

LISTEN

Vetenskapsradion: Källan - skogens gröna öga
Vetenskapsradion: Självseglande båt ska mäta miljön
P4 Stockholm: Forskare: Sänk inkomstkraven för att lösa bostadsbristen
P4 Väst: Nytt marint forskningscentrum i Lysekil

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-23