Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office, November 2018

- Slutkonferens: Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut? 29 nov
- Temadag om sexualiserat våld, 29 nov
- Leading with Landscape: Investing in Green Infrastructure for Resilience, 4 Dec
- TEDxKTH Woman: Showing up, 6 Dec
- Öppen föreläsning: Vart är framtiden på väg? 6 dec
- Utlysning: Utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser
- Sveriges unga akademi söker nya ledamöter
- Available positions at KTH

Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut?
Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut, och vad skulle det kunna innebära? Välkommen till slutkonferens för forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad". Datum: 29 november, 13.00-17.00. Plats: Nya matsalen, Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19.
Mer information och anmälan

Temadag om sexualiserat våld
Sexualiserat våld är ett samhällsproblem som måste motverkas. Under den här halvdagen lyfts frågan ur flera olika perspektiv från skilda föreläsare, med koppling till akademisk verksamhet. Temadagen är öppen för alla anställda och studenter. Datum: 29 november, 13.00-18.00. Plats: Ångdomen, Osquars backe 31.
Mer information och anmälan

Leading with Landscape: Investing in Green Infrastructure for Resilience
Welcome to this lecture by Professor Nina-Marie Lister, Ryerson University, Toronto, Canada. Organized by The Centre for the Future of Places, the School of Architecture and the Built Environment and Axel and Margaret Ax:son Johnson foundation. Date: 4 December, 15.00-17.00. Place: Openlab Multihallen, Valhallavägen 79.
More information


TEDxKTH Woman: Showing up
The theme for this year’s TEDWomen conference is Showing Up, and at KTH this is exactly what we’re about to do. Showing up to demand solutions to the everyday challenges facing women in all walks of life. Showing up to be heard, seen and celebrated for our achievements large and small. Showing up to inspire, motivate and impress each other. Date: 6 December, 13.00-18.30. Place: KTH Library.
More information and registration 
 
Vart är framtiden på väg?
Så länge människor har sett behovet av att transportera sig själva, har vägar varit en del av den byggda miljön. Dagens hållbarhetsbehov och tekniska lösningar har dock förändrat vårt sätt att se på vägar.
Välkommen till en öppen föreläsning som beskriver väginfrastrukturens framtid och vilka utmaningar vi har framför oss. Datum: 6 december, 17.00-18.00. Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus.
 
Utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser
Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system mellan f3 och Energimyndigheten har nu öppnat en utlysning. Programmets inriktning är systeminriktade analyser för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel. De sökta forskningsprojekten ska bidra till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel.
Mer information
 
Sveriges unga akademi söker nya ledamöter
Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Nu söker de nya ledamöter.
Mer information
 
Available positions at KTH
Here is a list of open positions at KTH related to sustainability:

More positions 

Don't Miss This!

30 November: Docentföreläsning, Mikael Karlsson, Filosofi, Miljövetenskap för en hållbar utveckling
6 December: Lunch seminar, Rakel Wreland Lindström & Göran Lindbergh, Batteries
12 December: Dissertation, Vincent Wretling, Land and Water Resources Engineering, Strengthening the municipal energy planning -- integration into comprehensive planning, performance of impact assessment and inclusion of national environmental objectives
14 December: Dissertation, Louise Holmstedt, Industrial Ecology, Evaluation of Sustainable Urban District Developments -- the case of Stockholm Royal Seaport
19 December: Dissertation, Eléonore Fauré, Planning and Decision Analysis, spec. in Environmental Strategic Analysis, Sharing the doughnut -- Exploring sustainable and just futures for Sweden
20 December: Dissertation, Carolina Liljenström, Planning and Decision Analysis, spec. in Environmental Strategic Analysis, Life Cycle Assessment in Early Planning of Transport Systems: Decision Support at Network and Project Levels

8 Tools for Sustainable Decisions

Life cycle assessments are known for being a holistic approach, but some critics mean that the data is too complex to be communicated to and understood by individuals other than environmental specialists.

The Swedish Life Cycle Center presents 8 tools available to help consumers, buyers, project leaders and other decision makers to make sustainable choices. Many of them are based on life cycle data and packaged in a clear way. For example, the tools address environmental assessments of buildings, meat consumtion, vacations and transport.
Check out the tools here
 

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-23