Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office, September 2018

- Intern miljörevision 2018
- Sustainable meetings and business travel at KTH
- Klimatsmart teknik löser inte allt
- Seminarium: Hållbar konsumtion - hur gå från nisch till mainstream? 19 sep
- Open meeting: Clean Air Network, 20 Sep
- KTH Sustainability Research Day, 14 Nov
- Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability, 21 Nov
- Available positions at KTH

Intern miljörevision 2018
Under oktober-november genomförs de årliga interna miljörevisionerna på KTH.
Fokusområden för de interna miljörevisionerna är:

  • Verksamhetsprocesser - kvalitetsprocessen för utbildning och forskning, rekryteringsprocessen och processerna för avfall och tjänsteresor.
  • Uppföljning och utvärdering av hållbarhetsmålen med stöd av indikatorer/statistik.
  • Uppföljning och utvärdering av lagefterlevnad. 
  • Omorganisationen av skolor och Universitetsförvaltningen med fokus på integrering av hållbar utveckling
  • Ständig förbättring- Uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag från intern och extern miljörevision

Sustainable meetings and business travel at KTH
Through business travel and commuting to work KTH employees together travel about 79 million km a year. That is the equivalent of 1,971 laps around the world! This adds up to 18093 tonnes of CO2 emissions and costs KTH 85 million SEK in expenses per year. (CERO, 2016)

KTH’s sustainability goal for travel is to achieve a 20% percent reduction in carbon emissions resulting from business travel per full time employee equivalent by 2020. KTH also aims to increase knowledge of and create conditions for IT solutions for travel free meetings. Below are some tools to help you plan sustainable meetings and business travel this fall:

Klimatsmart teknik löser inte allt
Det är bråttom att få fram långsiktiga lösningar på klimatförändringarna, enligt Göran Finnveden. Som vicerektor för hållbar utveckling på KTH vet han att forskningen sällan omsätts i praktiska lösningar så snabbt.

– Visst är det frustrerande att det går långsamt, men det är så det är. Det finns en övertro på att det är just nya tekniska lösningar som är svaret på alla problem.
Läs mer

Hållbar konsumtion - hur gå från nisch till mainstream?
Mistra Sustainable Consumption har påbörjat en fyraårig forskningsresa kring hållbar konsumtion inom områdena mat, semester och inredning. Vi kommer att diskutera de största utmaningarna: reboundeffekter, beteendeförändringar samt hur hållbar konsumtion kan skalas upp från nisch till mainstream. Datum: 19 september, 15.00-17.00. Plats: Teknikringen 10B, KTH.
Mer information och anmälan

Clean Air Network Open Meeting
We address the Clean Air challenge from the source to the impact on humans and society. All interested actors are welcome to this open meeting at KTH. The objectives of the meeting are to: Gather stakeholders, Present the network, Present Vinnova KC call, and Start sketching common projects. Date: 20 September, 10.00-15.00. Place: OpenLab at KTH.
More information and sign-up

KTH Sustainability Research Day
Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle, s.k. impact. Vi diskuterar även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med ledande aktörer från olika delar av samhället. Datum: 14 november, 13.00-17.00. Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15.
Mer information och anmälan

Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability
Welcome to join us for a half-day networking event and share your knowledge and experiences on doing sustainability research! It is a multi-disciplinary forum for PhD students working in a broad area of sustainability. This year’s theme is Personal reflections on doing sustainability in academia. Date: 21 November, 12.30-17.00. Place:  Hall MB503, Södertörn University, Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg.
More information and registration
 
Available positions at KTH
Here is a list of open positions at KTH related to sustainability:

More positions

Don't miss this!

19 September: Disputation seminar, Susanna Källbom, Civil and Architectural Engineering, Division of Building Materials, Characterisation of thermally modified wood for the use as components in biobased building materials
28 September: Disputation seminar, Yingying Cha, Department of Machine Design, Airborne particles in railway tunnels
28 September: Disputation seminar, Wen Zhang, Department of Land and Water Technology, An add-on filter technique to improve micropollutant removal and water quality in on-site sewage treatment facilities
3 October: Popular science lecture, Sonja Buchegger, School of Electrical Engineering and Computer Science,
4 oktober: Docentföreläsning, David Nilsson, Division of History of Science, Technology and Environment and historical research, Vad historiker kan bidra med till Agenda 2030

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-23