Till innehåll på sidan

News from KTH Sustainability Office, December 2018

- Call for abstracts: “Accelerating the Implementation of Sustainable Development in the Curriculum”
- Verktygslåda - Lärande för hållbar utveckling
- Lärande för hållbar utveckling / Learning for Sustainable Development
- Kurs: Utmaningsdriven utbildning / Challenge driven education
- Phd course in Circular Economy and Industrial Systems
- Available positions at KTH

Call for abstracts: “Accelerating the Implementation of Sustainable Development in the Curriculum”
Welcome to the symposium “Accelerating the Implementation of Sustainable Development in the Curriculum” which KTH is co-hosting September 10-11, 2019. Teaching for a sustainable development is important and instrumental for future oriented action and for a sustainable society. There is a need to strengthen and accelerate initiatives from higher education institutions in this key area. The Symposium “Accelerating the Implementation of Sustainable Development in the Curriculum” aims to provide teaching staff at universities active and/or interested on sustainable development and the SDGs with an opportunity to display and present their work. Learn more about the conference and register here.

Call for abstracts: We encourage you to submit abstracts to the symposium. All papers which have beenaccepted, presented and discussed at the event may be submitted for a special issue of theInternational Journal of Sustainability in Higher Education, published by Emerald Publishing (UK), which is the world´s leading journal on sustainability in a higher education context: www.emeraldgrouppublishing.com/ijshe.htm

Verktygslåda - Lärande för hållbar utveckling
Hållbar utveckling ska integreras i KTH:s samtliga utbildningsprogram. Som ett stöd för detta arbete har Verktygslådan - Lärande för hållbar utveckling utvecklats. I Verktygslådan finns bl. a. exempel på lärandeaktiviteter som var för sig, eller tillsammans, kan användas inom undervisningen kring hållbar utveckling. Här finns även förslag på precisering av Högskoleförordningens övergripande lärandemål för civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, och arkitektutbildningar när det gäller miljö och hållbar utveckling. De preciserade lärandemålen för hållbar utveckling ska ses som rådgivande på KTH för program- och kursutveckling. Ett antal kursmoduler inom de olika dimensionerna av hållbar utveckling har utvecklats – dessa, och mycket annat, finns också presenterade här. Verktygslådan finns nu även i engelsk version! www.kth.se/en/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada

Lärande för hållbar utveckling / Learning for Sustainable Development
Behöver ni kompetensutveckling när det gäller undervisning och hållbar utveckling? Anmäl er till vårens omgång av LH215V - Lärande för hållbar utveckling (4,5 hp)
Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Kursen ges en gång per år, på engelska och är avgiftsfri för KTH-anställda. Kursen kan även ges på uppdrag av särskild skola. www.kth.se/social/course/LH215V/

Kurs: Utmaningsdriven utbildning / Challenge driven education
Nu i vår erbjuds en ny högskolepedagogisk kurs om utmaningsdriven utbildning. Kursen ger dig möjlighet att vidareutbilda dig inom lärande för hållbar utveckling och stöd och inspiration i att utveckla och driva projektbaserade kurser. Kursen är en del i KTH’s satsning att öka inslaget av utmaningsdriven utbildning och hållbar utveckling i alla utbildningsprogram och att involvera fler lärare i Global Development Hub. Kursstart 1 februari. Läs mer om kursens innehåll, schema mm, och anmäl dig här .

Phd course in Circular Economy and Industrial Systems
The aim of this course is to provide the foundations of the circular economy paradigm. The learning objectives of the course are: provide conceptual frameworks necessary to understand the foundations of the CE, give insights into current industrial trends regarding CE and to provide the policy rationale for CE. For registration please contact Farazee Asif at aasi@kth.se . Deadline December 15th 2018. More information.


Available positions at KTH
Here is a list of open positions at KTH related to sustainability:

Don't Miss This!

19 December: Dissertation, Eléonore Fauré, Planning and Decision Analysis, spec. in Environmental Strategic Analysis, Sharing the doughnut -- Exploring sustainable and just futures for Sweden
20 December: Dissertation, Carolina Liljenström, Planning and Decision Analysis, spec. in Environmental Strategic Analysis, Life Cycle Assessment in Early Planning of Transport Systems: Decision Support at Network and Project Levels
7 January: Dissertation, Peter James Joyce, Planning and Decision Analysis with specialisation in Environmental Strategic Analysis, Environmental Considerations in the Zero-waste Valorisation of Bauxite Res id ue: A Life Cycle Perspective

Save the date
13 March: KTH Food Network meeting, in KTH Biblioteket, room Salongen
21 March:  IVL + KTH conference, Vattenbristen - utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat, i KTH Biblioteket, Ångdomen

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-22
Titel
2022
News from KTH Sustainability Office, November 2021
News from KTH Sustainability Office, October 2021
News from KTH Sustainability Office September 2021
News from KTH Sustainability Office July 2021
News from KTH Sustainability Office MAY 2021
News from KTH Sustainability Office APRIL 2021
News from KTH Sustainability Office MARCH 2021
News from KTH Sustainability Office FEBRUARY 2021
News from KTH Sustainability Office JANUARY 2021
News from KTH Sustainability Office DECEMBER 2020
News from KTH Sustainability Office NOVEMBER 2020
News from KTH Sustainability Office OCTOBER 2020
News from KTH Sustainability Office August 2020 (#2)
News from KTH Sustainability Office August 2020
News from KTH Sustainability Office June 2020
News from KTH Sustainability Office May 2020
News from KTH Sustainability Office April 2020 (#2)
News from KTH Sustainability Office April 2020
News from KTH Sustainability Office March 2020
News from KTH Sustainability Office February 2020
News from KTH Sustainability Office November 2019
News from KTH Sustainability Office October # 2 2019
News From KTHSO: Workshop, Pubkväll Och Research Day
News from KTH Sustainability Office August 2019
News from KTH Sustainability Office June 2019
News from KTH Sustainability Office May 2019
News from KTH Sustainability Office April 2019
News from KTH Sustainability Office March 2019
News from KTH Sustainability Office January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September #2 2018
September 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
December 2017
November #2 2017
November 2017
September 2017
May 2017
April 2017
February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
#2 February 2015
February 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
Newsletter December 2013
Newsletter November 2013
Newsletter October 2013
Newsletter August 2013
Newsletter June 2013
Newsletter May 2013
Newsletter April 2013
Newsletter March 2013
Nyhetsbrev februari 2013
Nyhetsbrev januari 2013
Nyhetsbrev december 2012
Nyhetsbrev november 2012
Nyhetsbrev oktober 2012
Nyhetsbrev september 2012
Nyhetsbrev augusti 2012
Nyhetsbrev juni 2012
Nyhetsbrev maj 2012