KTH söker fler interna miljörevisorer!

Nu har du möjlighet att arbeta som miljörevisor och påverka KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete.
KTH:s verksamhet är certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001:2015. Inom ramen för denna standard samt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, genomförs årligen revisioner för att säkerställa att vi uppfyller kraven i standarden och för att identifiera förbättringsområden i KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete. I dagsläget är vi 6 miljörevisorer som reviderar KTH under ledning av KTH Sustainability Office.

Om uppdraget
Tillsammans med en annan miljörevisor granskar du flera olika eller specifika verksamhetsområden, som exempelvis utbildning och forskning, ledarskap, kemikaliehantering eller tjänsteresor. Du genomför dokumentgranskning, platsbesök, rapportskrivning samt intervjuer med anställda som har olika roller inom KTH. Vissa revisioner genomförs i workshopsform. Revisorerna för en dialog med ansvariga i verksamheten om arbetet med att integrera miljö och hållbar utveckling i de olika verksamhetsprocesserna. Utgångspunkt utgör KTH:s hållbarhetspolicy och övergripande hållbarhetsmål .

Att vara miljörevisor är ett självständigt, omväxlande och utvecklande uppdrag. Vi ser helst att du medverkar som intern miljörevisor under en treårsperiod. Uppdraget genomförs inom ramen för ordinarie tjänst. Revisionsperioden infaller från mitten av oktober till mitten av november och arbetsinsatsen uppskattas till ca 5 arbetsdagar. (För 2019 är revisionsperioden v 43 + v 45). Den 30 augusti samt den 4 och 19 september hålls en obligatorisk utbildning för nya och befintliga interna revisorer. KTH Sustainability Office står för kostnad för utbildning och arbetstid för revisorerna. För mer information se rutin för intern och extern miljörevision .

Egenskaper som intern miljörevisor
Som intern miljörevisor ska du vara intresserad av att förstå olika verksamheter och ha en vilja att utveckla och förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH. Det är viktigt att vara lyhörd och professionell vilket bland annat innebär att vara en bra lyssnare och taktfull i umgänge med andra. Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är en fördel, men inget krav, om du har erfarenhet av de olika områden som ska revideras som t.ex. utbildning, relevant lagstiftning och att du har kunskap om miljöledningssystem eller kvalitetssystem och/eller revisioner och revisionsmetodik.

Intresseanmälan
Om du vill ta chansen att delta i KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete som intern miljörevisor så
skicka din intresseanmälan senast 14 juni till kth-miljo@kth.se  Berätta på en halv A4-sida om varför du vill arbeta som miljörevisor och vad som gör dig lämplig för uppgiften.

När tiden för intresseanmälan har gått ut sker ett urvalsarbete med intervjuer. KTH Sustainability Office kommer att återkoppla till alla som har anmält intresse för uppdraget.

Kontakt
Om du har frågor om uppdraget och anmälningsförfarandet är du välkommen att vända dig till
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef, KTH Sustainability Office, krvo@kth.se 08-790 88 31, eller Anna Berglund, hållbarhetsstrateg, KTH Sustainability Office, annabe8@kth.se annabe8@kth.se 08-790 88 97.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-29