Mallar och blanketter för miljö och hållbar utveckling

 För frågor om blanketterna: kth-miljo@kth.se

Senast ändrad Titel Dokument
2015-02-10 Blankett för CMR-utredning Blankett för CMR-utredning (docx 56 kB)
  Läs mer  
2015-02-10 Blankett för Exponeringsregistret Blankett för exponeringsregistret (xlsx 13 kB)
  Läs mer  
2017-07-24 Mall - För rapportering av tillståndsuppfyllnad gällande brandfarliga varor Mall till rutin MR-155 tillstånd brandfarlig vara 150316.xlsx (xlsx 14 kB)
  Mall - Rapporterting av lösningsmedel KTH Campus MALL-årsförbrukning av lösningsmedel KTH Campus (xlsx 12 kB)
2017-09-29 Mall - Utbildningsregister för anställda -
Miljö och Hållbar Utveckling
Mall_Utbildningsregister för anställda - Miljö och Hållbar Utveckling KTH (pdf 74 kB)

Mallar för Ledningens genomgång

2018-11-28

Mall - Kallelse-dagordning ledningens genomgång

Mall - Kallelse-dagordning ledningens genomgång (docx 63 kB)

Mall - Protokoll ledningens genomgång Mall - Protokoll ledningens genomgång (docx 79 kB)
Vägledning avseende ledningens genomgång
Mall - Presentation ledningens genomgång Presentation ledningens genomgång (pptx 331 kB)
 
 

Mallar för Hållbarhetsmål

2016-12-05 Mall - för detaljerade mål och handlingsprogram Mall-Handlingsprogram detaljerade mål-2016-12-05 (docx 69 kB)
2016-12-05 Mall - Handlingsprogram detaljerade mål utbildningsprogram Mall - Handlingsprogram detaljerade mål utbildningsprogram (docx 73 kB)
2017-11-29 Mall - Handlingsprogram detaljerade mål forskning Mall - Handlingsprogram detaljerade mål forskning 2016-2020.docx (docx 72 kB)
   
2017-10-30 Instruktion till - Mall för rutiner i miljöledningssystemet Instruktion till - Mall rutin i miljöledningssystemet (docx 160 kB)
2017-10-30

Mall - för rutiner i miljöledningssystemet

Mall - Rutiner i miljöledningssytemet (docx 75 kB)

   
2017-10-10 Mall - Avvikelseblankett vid intern revision Avvikelseblankett vid intern revision (xlsx 166 kB)
2017-10-10 Mall - Avvikelseblankett vid extern revision

Avvikelseblankett vid extern revision (xlsx 166 kB)

2017-10-10 Mall - Förbättringsförslag vid intern/extern revision Mall - Förbättringsförslag vid intern/extern revision (xlsx 166 kB)
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-19