Till innehåll på sidan

Årscykel KTH övergripanden

Denna årscykel redovisar miljöledningssystemets årliga aktiviteter som genomförs centralt och på skolorna samt inom det Gemensamma verksamhetsstöd (GVS). KTH Sustainability Office (KTH SO) stödjer och samordnar arbetet centralt med genomförandet av nedanstående aktiviteter inom miljöledningssystemet och arbetet med KTH:s hållbarhetsmål. Universitetsdirektören och skolchefer ansvarar för att berörda chefer och funktioner på skolorna och inom verksamhetsstödet utses för genomförande av nedanstående aktiviteter.

Övergripande Årscykel 2021 för miljöledningssystemets systematiska arbete enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015.

Varje skola och GVS upprättar egna årscykler anpassat till deras verksamhet. Se respektive sida för skola/GVS.

Våren 2021

Januari- februari

 • KTH SO redovisar KTH:s miljöledningsarbete till Naturvårdsverket och till Utbildningsdepartementet den 22 februari.
 • KTH SO redovisar arbetet med hållbar utveckling i utvecklingsplanen till universitetsstyrelsen.
 • Skolorna och GVS genomför inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Skolorna och GVS genomför en genomgång av lagbevakningssystemet, senast genomförd 28 feb. Med stöd av KTH SO.

Mars

 • Skolorna rapporterar köldmedieförbrukning till Miljöförvaltningen i de fall de har egna anläggningar, senast 31 mars.
 • Skolorna rapporterar årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 30 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.
 • Skolorna och GVS genomför ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet och arbetet med att nå hållbarhetsmålen, senast 31 mars.

April

 • Rektor genomför ledningens genomgång av miljöledningssystemet och arbetet med att nå hållbarhetsmålen, 13 april.
 • Extern miljörevision genomförs 19-22 april.
 • Skolorna genomför kvalitetsdialogen inom hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. 
 • Skolorna och GVS genomför omvärlds-, intressent- och möjlighets/riskanalys.
 • Skolorna och GVS påbörjar arbetet med budget- och verksamhetsplanering inför 2022.

Maj

 • KTH SO publicerar en hållbarhetsredovisning.
 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 2021.
 • Skolorna och GVS redovisar åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.

Juni

 • KTH SO redovisar till det externa revisionsbolaget avvikelser senast den 30 juni.
 • KTH SO redovisar fördjupad rapport av hållbar utveckling till universitetsstyrelsen.

Hösten 2021

Augusti

 • Skolorna och GVS fortsätter arbetet med VP-planering för hållbarhetsarbetet genom att ta fram handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2022.

September och oktober

 • I rektors strategiska råd genomförs centralt omvärlds, intressent- och möjlighet/riskanalys inför VP planering 2022.
 • Rektor genomför skoldialog.
 • Skolorna och GVS gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten under vecka 43 och 45.

November och december

 • Skolorna och GVS genomför ledningens genomgång och uppföljning, senast 30 nov.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/GVS verksamhetsplaner för 2022 fastställs.
 • Ledningens genomgång genomförs med rektor, senast 15 dec. 
 • KTH SO redovisar 2020 års miljö- och hållbarhetsarbete till THE rankingen.

Senast ändrad:
2021-01-14
Sabine Micksäter, KTH Sustainability office
sabinemi@kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-14