Arbetsmiljö

Övergripande mål 2016-2020:

  • KTH ska ha en god fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

KTH ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Bakgrund

En god arbetsmiljö bidrar positivt till kreativitet och hälsa, och ger förutsättningar för goda prestationer och arbetsresultat. Med arbetsmiljö menas allt som påverkar medarbetare och studenter: attityder, ledarskap, inställning och beteende gentemot varandra, lokaler, utrustning, inredning, kemiska produkter, arbetsmetoder, arbetsorganisation, samarbete och social interaktion samt möjlighet till återhämtning och personlig utveckling.

Uppföljning

Indikatorer ska utvecklas.
Ansvarig för uppföljning: Personalavdelningen, KTH:s skolor

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-22