Forskning

Övergripande mål 2016-2020:

  • KTH:s forskning för hållbar utveckling ska öka.
  • Integreringen av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas ska öka.

I KTH:s forskningsbas ingår fakultetstjänster, fakultetsmedel, centrumbildningar och externa forskningsanslag. Forskning för hållbar utveckling ska finnas på alla KTH:s skolor. Hållbar utveckling ska vara en drivkraft för utveckling av nya forskningsområden. Kompetens om hållbar utveckling behöver integreras inom flera ämnesområden. KTH:s forskning ska utveckla, tillämpa och sprida teknik, metoder, synsätt och kunskaper som bidrar till hållbar utveckling. I kommande utvärderingar av KTH:s forskning ska hållbar utveckling ingå.

Bakgrund

Resultat från KTH:s forskning är en viktig del av KTH:s indirekta påverkan på hållbar utveckling. KTH ska höra till de främsta tekniska universiteten i Europa vad gäller omfattning och kvalitet på forskning inom miljö och hållbar utveckling. Idag sker forskning inom miljö och hållbar utveckling på flera håll i organisationen, både i grupper som har det som huvudperspektiv i sin forskning, i grupper som bedriver forskning för att hitta lösningar som bidrar till hållbar utveckling, och i grupper som har det som en aspekt i sin forskning.

Uppföljning

Ett antal kvantitativa indikatorer används, bland annat publikationer och citeringar kopplat till relevanta nyckelord, forskningsanslag från ett antal finansiärer, fakultetstjänster med hållbarhetsinriktning i ämnet baserat på ett antal nyckelord samt rankinglistor där så är möjligt.

Ansvarig för uppföljning: KTH Sustainability Office

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-22