Investering av stiftelse- och donationskapital

Övergripande mål 2016-2020:

  • KTH:s stiftelse- och donationskapital ska placeras så att det bidrar till en hållbar utveckling.

Möjligheterna att placera KTH:s kapital så att det bidrar till en hållbar utveckling ska utredas och nya placeringspolicys som stödjer en sådan utveckling tas fram. Kapitalet ska placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som placeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Bakgrund

KTH står som förvaltare av vissa KTH-anknutna stiftelser och får även donationer där kapital behöver placeras om det inte ska användas inom två år. Kapital placeras i dag i enlighet med ”Placeringspolicy för KTH:s anknutna stiftelser” och ”Placeringspolicy för KTH:s donationskapital”.

Uppföljning

Information från förvaltare om placeringar, där andel som placerats hållbart framgår i enlighet med policyerna.

Ansvarig för uppföljning: Ekonomiavdelningen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-22