Till innehåll på sidan

Klimatmål

KTH har tagit fram övergripande mål och åtgärder för KTH:s genomförande av Klimatramverket för universitet och högskolor.

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och bidra till att FN:s globala mål uppnås. Det innefattar att vara ledande inom klimatomställning genom att motverka klimatförändringar och ställa om till ett mer hållbart samhälle åtminstone i överensstämmelse med nationella och internationella åtaganden. Det omfattar såväl utbildning, forskning och samverkan som vår egen klimatpåverkan. KTH gör bedömningen att takten i klimatarbetet behöver öka.

KTH har i detta dokument beslutat om övergripande mål och åtgärder för att genomföra de åtaganden som finns i Klimatramverket och att arbeta i linje med tillhörande vägledning. Det sker i linje med internationella och nationella överenskommelser och åtaganden.

Samtliga mål nedan som gäller för år 2020 är befintliga mål som är en del av KTH:s hållbarhetsmål för perioden 2016-2020.

Klimatmål och åtgärder

Övergripande mål och åtgärder för KTH:s genomförande av Klimatramverket (pdf 331 kB)

Bilagor

Bakgrundsdokument (pdf 82 kB)

Indikatorer (pdf 184 kB)

Kontakt

Frågor skickas till: kth-miljo@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-21