Organisation och ledning

Övergripande mål 2016-2020: 

  • Miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i ordinarie verksamhet och vara en del i alla relevanta processer, planer och beslut.

Processer, planer och beslut där det är relevant att ha med miljö och hållbar utveckling ska identifieras och frågorna ska integreras allt mer under målperioden. Miljöledningssystemet ska integreras i ordinarie verksamhet och styrning. Hållbarhetsmålen ska integreras i KTH:s utvecklingsplan och andra strategiska dokument. På skolnivå ska miljöarbetet integreras i utvecklingsplaner och verksamhetsplaner samt andra relevanta styrdokument.

Bakgrund

Miljöledningssystemet på KTH har implementerats med start 2011 då KTH:s miljögrupp/KTH Sustainability Office2 bildades på universitetsförvaltningens miljö- och byggnadsavdelning. Miljögruppen/KTH Sustainability Office har varit övergripande ansvariga för arbetet och har genomfört implementeringen med hjälp av skolorna och dess miljöombud. Skolorna har implementerat miljöledningssystemet lokalt med hjälp av miljöombuden och skolans ledning.

Uppföljning

Integrering av miljöledningssystemet följs upp på central- och skolnivå genom interna miljörevisioner samt vid ledningens genomgång. Nya mått för uppföljning kan också bli aktuella.

Ansvarig för uppföljning: Förvaltningschef, KTH:s skolor, KTH Sustainability Office.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-20