Resor

Övergripande mål 2016-2020:

  • Koldioxidutsläpp från KTH:s resor ska minska med 20 % per årsarbetskraft.
  • KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för IT-lösningar som möjliggör resfria möten.

Koldioxidutsläpp från resor ska fortsätta att minska. Behovet av att resa ska alltid utvärderas och digitala mötesformer ersätta fysiska resor i så stor utsträckning som möjligt. Korta flygresor, under 50 mil, ska ersättas av tågresor. Taxi och hyrbil ska användas sparsamt, miljöbil och samåkning premieras. Utrustning för digitala mötesformer så som videokonferenser och telefonmöten ska finnas lättillgängligt. Kunskapen hos anställda ska höjas genom utbildningar. En bra och fungerande support ska finnas för digitala möten. Möjligheterna att införa klimatkompensation eller intern beskattning ska utredas.

Bakgrund

KTH genererar stora mängder koldioxidutsläpp från resor, främst tjänsteresor med flyg, och är bland topp fem myndigheter i Sverige när det kommer till koldioxidutsläpp från långa flygresor. Inom miljömålsarbetet har bland annat nya riktlinjer för KTH:s möten och resor tagits fram där miljöaspekter har förtydligats och statistiken har förbättrats. Koldioxidutsläppen från resor hade 2014 minskat med ca 17 % och tågresor ökat med 10 % jämfört med 2012.

Uppföljning

Uppföljning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor görs utifrån statistik som tillhandahålls av KTH:s resebyrå (inkl. flyg, tåg, taxi, hyrbil) samt från lönesystemet (milersättning). Uppföljning av resfria möten sker genom dokumentation av användning av systemen, genomförda utbildningar samt kvalitativt.

Ansvarig för uppföljning: KTH Sustainability Office, Travel manager och IT-avdelningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-04