Till innehåll på sidan

Samverkan

Övergripande mål 2016-2020:

  • I samverkan med befintliga och nya partners, intressenter och studenter ska KTH arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
  • Genom kommunikation, dialog och samverkan med omgivande samhälle ska en tydligare bild av KTH som ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling förmedlas.

Samverkan ska stärka kvaliteten på forskning och utbildning för hållbar utveckling. KTH ska arbeta med partners som bidrar till en hållbar utveckling och studenter ska involveras i KTH:s arbete för en hållbar utveckling. KTH ska utveckla en strategi för hur varumärket ska förknippas med hållbar utveckling. Detta innefattar ökad synlighet för KTH:s verksamhet och samhällspåverkan med koppling till hållbar utveckling. I marknadsföringen av KTH:s utbildningar ska betonas att man med en teknisk utbildning konkret kan bidra till hållbar samhällsutveckling. KTH:s hållbarhetsarbete ska ha en synlighet på startsidan på KTH:s webb (www.kth.se).

Bakgrund

Intern och extern samverkan är centralt för arbetet med hållbar utveckling. KTH är med sitt goda rykte en attraktiv samarbetspartner på hållbarhetsområdet för externa aktörer. Genom externa och synliga aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling tar och visar KTH sitt samhällsansvar. Aktiviteter med och för studenter har genomförts, till exempel projekt och seminarier. Bland partners ingår förutom KTH:s strategiska partners även andra företag, myndigheter, universitet och organisationer som KTH har en organiserad samverkan med.

Uppföljning

Kvantitativa indikatorer för antal pressmeddelanden, artiklar på webben och liknande med
koppling till KTH och hållbar utveckling samt synlighet i media ska följas upp. Innehåll i
partnersamverkan med koppling till hållbar utveckling analyseras och följs upp. Antal
adjungerade professorer, affilierad fakultet och industridoktorander med hållbarhetsprofil
följs upp. Studentprojekt och studentsamarbeten följs upp. Uppföljning av hur omvärlden
uppfattar KTH:s varumärke i relation till hållbar utveckling ska göras. Nya mått för
uppföljning kan också bli aktuella.

Ansvarig för uppföljning: KTH Sustainability Office

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-20