Upphandling och inköp

Övergripande mål 2016-2020:

  • Hållbarhetskrav ska ställas i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kraven ska kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas.

KTH ska upprätta och utveckla hållbarhetskrav som kan ställas vid upphandlingar, avrop och vid inköp. Antalet upphandlingar där hållbarhetskrav ställs ska öka och kraven ska kontinuerligt vidareutvecklas. Kunskap om hållbarhetskrav i upphandlingar, avrop och inköp ska förbättras genom utbildning.

BAKGRUND

Upphandling av varor och tjänster sker i stor omfattning på KTH. Genom att ställa krav i de upphandlingar KTH genomför kan bättre alternativ ur miljö- och hållbarhetssynpunkt väljas. Inom miljömålsarbetet har bland annat nya rutiner tagits fram för upphandling centralt, liksom inköp på skolorna och miljögruppen/KTH Sustainability Office involverats för att formulera miljökrav. Antal upphandlingar där miljökrav ställts har ökat från 2012 till 2014, både till antal och till värde.

Uppföljning

Uppföljning av upphandlingar där hållbarhetskrav har ställts görs med hjälp av statistik och information om antal genomförda upphandlingar och inköp samt det ekonomiska värdet av dessa. Det skall också göras en kvalitativ bedömning av de hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.

Följs upp av: KTH Sustainability Office, Upphandlingsgruppen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-22