Övergripande rutiner för miljöledningssystemet

Här finns alla KTH:s övergripande rutiner som behövs för att vi ska göra rätt i miljöarbetet. Genom att upprätta dokumenterade rutiner som beskriver hur vi ska arbeta blir det tydligt vad som krävs för att vi ska arbeta enligt vårt miljöledningssystem och leva upp till de lagar och krav som vi omfattas av.

De övergripande rutinerna omfattar hela KTH.

Universitetsövergripande policy för hållbar utveckling (pdf 91 kB)

Universitetsövergripande rutin för grundläggande analyser (pdf 125 kB)

Universitetsövergripande rutin för bindande krav - legala och andra krav (pdf 204 kB)

Universitetsövergripande rutin för upprättande och uppföljning av hållbarhetsmål och handlingsprogram (pdf 53 kB)

Universitetsövergripande rutin för roller, ansvar och befogenheter i miljöledningssystemet (pdf 136 kB)

Universitetsövergripande rutin för kommunikation av miljö och hållbarhet (pdf 188 kB)

Universitetsövergripande rutin för kompetens, utbildning och medvetenhet (pdf 178 kB)

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet (pdf 397 kB)

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i forskning inom ramen för miljöledningssystemet (pdf 357 kB)

Universitetsövergripande rutin för dokumentation och dokumentstyrning (pdf 201 kB)

Universitetsövergripande rutin för intern och extern miljörevision (pdf 210 kB)

Universitetsövergripande rutin för ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet (pdf 117 kB)

Universitetsövergripande rutin för hantering av avvikelser och förbättringsförslag (pdf 94 kB)

Universitetsövergripande rutin för utvärdering av KTHs miljöprestanda (pdf 72 kB)

Universitetsövergripande rutin för miljöanpassade möten och resor (pdf 174 kB)

Universitetsövergripande rutin för miljökrav vid inköp och upphandling (pdf 137 kB)

Universitetsövergripande rutin för avfallshantering (pdf 192 kB)

Universitetsövergripande rutin för kemikaliehantering (pdf 181 kB)

Universitetsövergripande rutin för registrering och inventering av kemikalier (pdf 165 kB)

Universitetsövergripande rutin för hantering av brandfarliga och explosiva varor (pdf 170 kB)

Universitetsövergripande rutin för beredskap och agerande vid nödlägen (pdf 63 kB)

Universitetsövergripande rutin för miljö och hållbarhetskrav i ny- och ombyggnadsprojekt (pdf 172 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-13