Översyn av skolorganisationen

Här finner du rapporter och rektorsbeslut om den nya skolorganisationen och verksamhetsstödet.

Utredning om verksamhetsstöd

Tidigare delrapport

Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH - Delrapport 2018-02-02 (pdf 188 kB)

Rektors beslut

BIO, CHE, STH

En arbetsgrupp har lämnat förslag på en integration av skolan för bioteknologi, skolan för kemivetenskap och skolan för teknik och hälsa.

Slutrapport BIO-CHE-STH (pdf 4,4 MB)

Delrapport BIO-CHE-STH (pdf 371 kB)

Bilagor till delrapport (pdf 3,9 MB)

CSC, EES, ICT

En annan arbetsgrupp har lämnat förslag på en integration av skolan för datavetenskap och kommunikation, skolan för elektro- och systemteknik och skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Slutrapport CSC-EES-ICT (pdf 436 kB)

Delrapport CSC-EES-ICT (pdf 130 kB)

ECE

För skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande har det tagits fram ett förslag för en framtida organisation.

Slutrapport ECE.pdf (pdf 344 kB)

Delrapport ECE som pdf (pdf 421 kB)

Beskrivningar av GA, FA och PA:s uppdrag

Fakultetsrådets förslag på kompetens, befogenhet och ansvar för GA, FA och PA på samtliga nivåer.

Slutrapport - GA:s, FA:s och PA:s uppdrag (pdf 288 kB)

Översiktlig tidplan

2017-05-31 Första avrapportering till rektor
Efter sommaren Arbete med att utse nya skolchefer påbörjas.
2017-09-15 Förslaget slutrapporteras till rektor
Efter slutrapporteringen Implementeringsarbete startar
2018-01-01 Ny skolorganisation samt tillträde för nya skolchefer
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-08