Ett verksamhetsstöd för "Ett KTH"

Rektor beslutade hösten 2017 med utgångspunkten ”Ett KTH” om en översyn av förvaltning och verksamhetsstöd för utbildning och forskning. Ett lika och enhetligt verksamhetsstöd, oberoende av var i organisationen man är aktiv, är en förutsättning för att studenter och medarbetare skall uppleva KTH som "Ett KTH".

Slutrapporten följdes av att rektor beslutade om en organisationsförändring av dåvarande universitetsförvaltningen vilket bland annat ledde till den nya organisationsbenämningen ”Gemensamt verksamhetsstöd”.

Rektor har nu uppdragit åt en styrgrupp att gå vidare med att utreda och lämna förslag på hur man kan skapa KTH-övergripande processer och sammanföra funktioner för verksamhetsstöd i olika delar av organisationen till ett verksamhetsstöd som innebär en sammanhållen organisation för hela KTH.

Utgångspunkter för arbetet ska vara:

 • att processer och arbetssätt skall vara lika över hela KTH - "Ett KTH".
 • att utredningen ska utgå från ett skolperspektiv och särskilt beakta de förändringar av behov och möjligheter som uppstått i och med att KTH från den första januari 2018 fått färre och generellt större skolor.
 • att behovet av administrativt stöd även i andra verksamheter, utan tydlig organisatorisk hemvist, beaktas.
 • att effektiviteten inom KTH:s samlade verksamhetsstöd och förvaltning, och dess delar, ökar.

Styrgruppen arbetar just nu med att definiera arbetsgrupper och deras uppdrag.

Styrgruppen består av:

 • Muriel Beser Hugosson, skolchef ABE (sammankallande)
 • Mikael Lindström, skolchef CBH
 • Jens Zander, skolchef EECS
 • Jan Wikander, skolchef ITM
 • Leif Kari, skolchef SCI/vicerektor för utbildning
 • Katja Grillner, dekanus
 • Johanna Stellan, administrativ chef ABE
 • Christina Zander, administrativ chef EECS
 • Susanne Odung, ekonomichef GVS/FO
 • Hans Wohlfarth, IT-chef GVS/IT
 • Annica Fröberg, personalchef GVS/HR
 • Katarina Jonsson Berglund, avdelningschef GVS/EDO
 • Anders Johansson, rektors rådgivare RK (huvudsekreterare)
 • Reine Bergström, företrädare för arbetstagarorganisationer
 • Erik Edstam, företrädare för arbetstagarorganisationer
 • Elisabet Lövkvist, studeranderepresentant
 • Kjell Carli, GVS/CBL (adjungerad)
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-29