Arbetsgrupper för översynen av skolorganisationen

Förslag på integration ska lämnas av två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har representation från fakultetsrådet, administrativ personal, lärare/forskare, arbetstagarorganisationer, skyddsombud, studenter på grundnivå/avancerad nivå och forskarnivå.

Observera att arbetsgrupperna delvis kommer att förändras enligt Rektors beslut - tillägg 170622 (efter hearingen) (pdf 147 kB)

Arbetsgrupp BIO/CHE/STH

Amelie Eriksson Karlström, sammankallande, BIO
Mikael Lindström, representant lärare/forskare, CHE
Hans Hebert, representant lärare/forskare, STH
Inger Åhlén, representant administrativ personal, BIO
Marie Larsson, representant administrativ personal, CHE
Marja Mutikainen, representant administrativ personal, STH
Erik Edstam, ST
Reine Bergström, Saco-S
Catharina Silfverbrand Lindh, huvudskyddsombud, CHE
Anna-Karin Tornberg, fakultetsrådsrepresentant
Anders Johansson, rektors särskilde rådgivare
Karin Eliasson, UF/Personal
Kjell Carli, UF/Kommunikationsavdelningen

Studeranderepresentanter:

Jonathan Edin, grundnivå/avancerad nivå
Maria Jönsson, forskarnivå
Simon Edström, THS

Arbetsgrupp CSC/EES/ICT

Jens Zander, sammankallande, ICT
Ann Lantz, representant lärare/forskare, CSC (from. 2017-06-22)
Lars Nordström, representant lärare/forskare, EES (from. 2017-06-22)
Christina Zander, representant administrativ personal, ICT
Christelle Bourquin, representant administrativ personal, EES
Mattias Wiggberg, representant administrativ personal, CSC
Hans Edin, Saco-S
Eva Pettersson , ST
Per Wehlin, huvudskyddsombud, ICT
Mats Engwall, fakultetsrådsrepresentant
Anders Johansson, rektors särskilde rådgivare
Eva-Lill Tagesson UF/Personal
Åsa Ankarcrona, UF/Kommunikationsavdelningen

Studeranderepresentanter:

Ludvig Kinberg, grundnivå/avancerad nivå
Tage Mohammadat, forskarnivå
Elisabet Lövkvist, THS

Arbetsgrupp ECE

Lena Gumaelius, sammankallande, skolchef för ECE.
Lars Geschwind, vice skolchef
Martha Cleveland-Innes, avdelningschef för enheten Lärande
Per Berglund, prodekanus
Anders Johansson, rektors särskillde rådgivare.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-08-16