Översyn av skolorganisationen

Rektor planerar integration av KTH:s skolor. Under våren ska två arbetsgrupper lämna förslag på integration. Här finner du information, delrapporter, tidplan samt rektorsbeslut.

Observera att ett tilläggsbeslut har fattats av rektor 170622.

En arbetsgrupp ska lämna förslag på en integration av skolan för bioteknologi, skolan för kemivetenskap och skolan för teknik och hälsa. Sammankallande: Amelie Eriksson Karlström, skolan för bioteknologi

Delrapport BIO-CHE-STH (pdf 371 kB)

Bilagor till delrapport (pdf 3,9 MB)

Den andra arbetsgruppen ska lämna förslag på en integration av skolan för datavetenskap och kommunikation, skolan för elektro- och systemteknik och skolan för informations- och kommunikationsteknik. Sammankallande: Jens Zander, skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Delrapport CSC-EES-ICT (pdf 130 kB)

För skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande ska det tas fram ett förslag för en framtida organisation. Sammankallande: Lena Gumaelius, skolchef för skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande

Delrapport ECE som pdf (pdf 421 kB)

Arbetsgruppernas sammansättning

Förslag på integration ska lämnas av två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska ha representation från följande grupperingar:

  • fakultetsrådet (utses av fakultetsrådet)
  • administrativ personal (utses av administrativ chef)
  • lärare/forskare (utses av skolchef)
  • arbetstagarorganisationer (utses av AO)
  • skyddsombud (utses av "huvudskyddsombudsgruppen")
  • studenter på grundnivå/avancerad nivå och forskarnivå (utses av THS)

Översiktlig tidplan

2017-05-31 Första avrapportering till rektor
Efter sommaren Arbete med att utse nya skolchefer påbörjas.
2017-09-15 Förslaget slutrapporteras till rektor
Efter slutrapporteringen Implementeringsarbete startar
2018-01-01 Ny skolorganisation samt tillträde för nya skolchefer
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp