Till innehåll på sidan

Planeringsförutsättningar

Budgetpropositionen (BP) avlämnas till riksdagen kring den 20 september varje år. KTH:s styrelse behandlar de delar som rör universitet och högskolor (UoH) i slutet av året. Regeringen beslutar i december varje år om det s k regleringsbrevet som är det årliga styrdokumentet. I regleringsbrevet fastställs uppdrag och resurser för kommande år. Regleringsbreven finns på ESV:s (Ekonomistyrningsverkets) hemsida.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-21