Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan 2018-2023

Utvecklingsplanen är ett av KTH:s centrala styrdokument och den visar på riktningen för KTH för de kommande åren.

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Utvecklingsplanen är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH.

Fokus för KTH är att bli än mer konkurrenskraftigt internationellt och både utveckla delvis nya områden samtidigt som områden som vi redan i dag arbetar med, behöver ta ytterligare kliv framåt. I vår strävan mot ett ledande, integrerat, synligt, öppet, mer digitalt, mer hållbart, mer internationellt och mer jämställt KTH, som beskrivs mer ingående i utvecklingsplanen, kan alla som har sin vardag på KTH vara delaktiga.

Utvecklingsplanen konkretiseras sedan i årliga verksamhetsplaner.

Utvecklingsplan 2018-2023 (PDF 1,4 MB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-05