KTH:s styrdokument

KTH:s styrdokument innehåller policyer, riktlinjer och anvisningar som rör anställda för verksamhetens bedrivande inom KTH. Föreskrifterna berör främst studenter.

Sök bland styrdokumenten

Nya styrdokument

  • Ny säkerhetspolicy
    5 sep 2017


    Policyn har kompletterats med beskrivning om ökad säkerhet vid allvarliga dataintrång och terrordåd samt om övningar i krishantering.

  • Nya tentamensregler vid KTH
    1 sep 2017


    Nu finns ett nytt styrdokument som reglerar tentamensreglerna vid KTH

Till sidans topp