KTH:s styrdokument

KTH:s styrdokument innehåller policyer, riktlinjer och anvisningar som rör anställda för verksamhetens bedrivande inom KTH. Föreskrifterna berör främst studenter.

Till sidans topp