Dokumenthantering och offentlighetsprincipen

Här finner du universitetets lokalt beslutade styrdokument vad gäller dokumenthantering och offentlighets- och sekretessfrågor.

Till sidans topp