Dokumenthantering och offentlighetsprincipen

Här finner du universitetets lokalt beslutade styrdokument vad gäller dokumenthantering och offentlighets- och sekretessfrågor.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-04-24