Lokalförsörjning och säkerhet

Här finner du anvisningar och riktlinjer gällande nyttjande av KTH:s lokaler, säkerhetsbestämmelser och brandskydd.

Ordningsregler

Lokalplanering och lokalförsörjning

Internt pris

Servicefunktioner

Brandskydd

Larm och krishantering

Egendomsskada - förebyggande av; försäkring

Riktlinje om hantering av risker vid KTH

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp